Brisoleji

Kombinacijom aluminijumski lamela sa nosačima formiraju se brisoleji kao efikasna toplotna zaštita svetlih otvora fasada i objekata. Brisoleji osiguravaju ravnomernu raspodelu sunčeve svetlosti u prostorijama i sprečavaju akumulaciju toplote. Lamele se mogu postaviti pod raznim uglovima (standardno 25º, 30º i 45º) dok nosači lamela mogu biti postavljeni vertikalno i horizontalno. Mogu biti fiksni ili pokretni, pokretni su smešteni u aluminijumskom okviru,a i moguće je pokretanje i pomoću elektromotora. Aluminijske lamele mogu biti različite širine, različitog razmaka između pojedine lamele i mogu biti postavljene horizontalno. Lamele se najčešće izrađuju kao fiksne. Najčešće se ugrađuju na industrijske i poslovne objekte, ali isto tako izvrsno se uklapaju u stambene objekte moderne arhitekture. Uglavnom, žaluzine kombinujemo sa prozorima i balkonskim vratima,dok se brisoleji koriste za zaštiu od sunca na većim površinama ,pa čak i čitavih delova fasada objekata.

Brisoleji su svojom konstrukcijom slični žaluzinama.

Svi delovi su izrađeni od aluminijuma, mogu biti eloksirani ili plastificirani po želji iz RAL karte.

Pored zaštite od sunca predstavljaju i veoma privlačan estetski element oblikovanja fasada, terasa i drugih prostora. Brisoleji se uglavnom pričvršćuju fiksno na fasadu.Kreiraju dobru atmosferu unutar prostora a spoljašnjosti zgrade daju arhitektonski značajno .

 

Profile koje koristimo:

Alumil M5600 Solar Protection

M5600 je Alumilov sistem za zaštitu od sunca sa fiksnim ili pokretnim brisolejima podesivog nagiba, konstruktivnih i estetskih formi za kontrolu željene količine prirodnog osvetljenja. Efekat se postiže postavljanjem elipsastog profila ( brisoleja ) bilo vertikalno ili horizontalno, sa opcijom pokretanja ili fiksiranja u odredjenom položaju.

Raznolikost širina, izbora brisoleja i primenjenih rešenja, su posledica činjenice da je serija M5600 kompatibilna sa bilo kojom Alumil zid zavesom. Kao dodatak sistem nudi niz posebnih profila za primenu kod ventilacionih otvora za provetravanje garaža, motornih odeljenja , skladišta i sl. Širine komponetnih brisoleja su dostupne od 100 mm do 800mm

Povećanje važnosti za zaštitu od sunca u arhitekturi, u kombinaciji s novim trendovima za metalne zgrade, stvorilo je potrebu izrade nove fasada pa time i nove aluminijske proizvode. Proizvod  M 5600 zaštitu od sunca daje moderan izgled bilo koje zgrade. Lamele su eliptičnog oblika, i dostupni su u različitim veličinama, a također i izbor između fiksnih i pokretnih lamela.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AL PROFILA (M5600)

  • Legura Aluminijuma - AlMgSi (EN AW 6060)
  • Tvrdoća - 12 Webster or 70 HB minimum
  • Debljina zaštitnog sloja - 75 µm minimum
  • Debljina profila (min-max) - 1,3-3,0 mm
  • Geometrijska kontrola profila - EN DIN 12020-2 Compliant

 

Proizvod u upotrebi: