Aluminijumske - Staklene fasade

Aluminijske fasade - Staklene fasade nastale su zbog kombinacije upotrebe različitih materijala, tehnologije i novih mogućnosti gradnje. Služe za spoljno i unutarnje oblaganje objekata te su najbolja estetska i ekonomska rešenja za novogradnju i adaptaciju objekata. Velike staklene površine i moderan dizajn maksimalno se koriste kao prirodan izvor svetlosti. Služe za različite prodajne salone i prostore slične namene. Ove fasade često nayivaju i zid zavese.

Ove fasade sastavljene su od samonosivih elemenata izrađenih od aluminijskih profila i stakla. Kombinacijom različitih aluminijskih profila i stakla dobiva se cela paleta načina zatvaranja objekta: zatvaranje kompletnog objekta, zatvaranje samo s jedne strane, zatvaranje s prednje strane ili kombinacija bilo kojeg načina. Na taj način svaki novi objekat dobiva dozu idividualnosti.

Kada je dihtovanje staklenih fasada u pitanju treba znati da nije cilj sprečiti vodu da prođe sa spoljašnje strane u konstrukciju, nego da se voda koja prođe sa spoljašnje strane odvede iz konstrukcije.

Aluminijum je kao materijal izrazito krut, ali fleksibilan i tanak. Zbog tih odlika, aluminijumske fasade otporne su na različite udare i atmosferske uticaje te osiguravaju brzu i jednostavnu montažu.

Specijalizovani smo za ugradnji staklenih fasada, koje mogu biti::

 • Najjednostavni oblik, tj. klasična (kontinuirana) fasada
 • Polustrukturalna fasada
 • Strukturalna fasada

Klasične fasade

Sistem klasične ( kontinuirane ) staklene fasade formira se tako da staklene panele vidno razdvajaju horizontalni i vertikalnih nosači - Al profili koji su u punoj veličini vidljivi na fasadi, pri čemu formiraju mrežu odnosno raster sa staklenim panelima.Otvarajući otvori - prozori otvaraju se oko vertikalne i/ili oko donje horizontalne ose. Prednosti su dobro zaptivanje, klasično otvaranje ,i jednostavno održavanje, pristupačne cene.

Neki od profila koje koristimo:

Alumil M6 Solar Standard Alutherm

Ovaj sistem je nastao kao rezultat unapređenja serije M1 i M2 za klasične fasade sa 3 osnovna cilja: bolja izolacija, pojednostavljenje izrade i montaže, unapređenje odvoda vode, koje je postignuto uvođenjem novih specijalnih zaptivki i velikih kanala na profilu vertikale za bolju evakuaciju vode.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AL PROFILA (M 6)

 • Legura Aluminijuma - AIMgSi 0,5 F22 6060 (1725)
 • Tvrdoća - 12-14 HB
 • Debljina zaštitnog sloja - 75 µm minimum
 • Debljina profila (min-max) - 1,8-5,0 mm
 • Geometrijska kontrola profila - DIN 17615 Compliant
 • Sertifikovan sistem u IFT ROSENHEIM – visoka toplotna izolacija Uf = 1.5 W/M2K

TEHNIČKI PODACI SISTEMA

 • Širina profila - 55 mm
 • Maksimalni moment inercije - do 2073,53 cm4
 • Mogućnost zastakljivanja - jednostruko, dvostruko ili trostruko staklo, do 52 mm
 • Zaptivanje - dva nivoa zaptivanja, EPDM zaptivka

Glavne karakteristike sistema:

 • 55mm širina vertikale i horizontale
 • Ostakljenje sa staklo paketima od 24mm do 50mm
 • Širok izbor poklopaca, koji omogućavaju izradu fasade različitog izgleda, uz mogućnost korišćenja poklopaca od nerđajućeg čelika
 • Nije potrebna posebna oprema za izradu
 • širok spektar poklopnih profila i stubova, čime se postiže raznolikost fasada, kao što su dekorativni aluminijum ili poklopni profili od nerđajućeg čelika
 • koeficijent prenosa toplote do RMG 1.0 (prema DIN V 4108-4)
 • zaptivenost klase E600 (prema prEN 12208)
 • nije potrebna dodatna mehanička potkonstrukcija za njegovu ugradnju
 • širok spektar primena, počev od jednostavnih ravnih konstrukcija do složenih konstrukcija pod nagibom i atrijum konstrukcija (veliki holovi, dvorane), kombinuje se sa sistemom M10800
 • širina poliamida 25 mm, primenjiv za grupu 2,1 termičke izolacije
 • rasteri velikih razmera
 • otvoriva polja ( vrata i prozori serije M11000) koja se ugrađuju u istoj ravni sa ostatkom konstrukcije
 • mogućnost ugradnje inox poklopaca

Polustrukturalne fasade

Kod sistema polustrukturalne fasade stakleni paneli dominiraju izgledom fasade, tako da su noseći Al profili skriveni ali se oko staklenih površina javlja Al držač u vidu rama minimalne vidljivosti na fasadi (~2.5cm), vide se samo obodi od kojih je polustrukturalna fasada sastavljena.

U zavisnosti od fasadnog sistema, postoji mogućnost integrisanja otvarajućih polja sa različitim tipovima otvaranja, određenih tipologijom Al profila.

Neki od profila koje koristimo:

Alumil M3 Solar Semi Structural

Moderan fasadni sistem specifičan po tome što je rastojanje između polja fasade 16mm.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFILA

 • Legura - AlMgSi (EN AW 6060)
 • Tvrdoća - 12 Webster ili 70 HB min.
 • Minimalna debljina plastifikacije - 75 mikrona
 • Debljina stijenke profila - 1,8-5,0 mm
 • Geometrija profila - Po EN DIN 12020-2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SISTEMA

 • Širina profila - 55 mm
 • Mogućnost zastakljivanja - jednostruko, dvostruko ili trostruko staklo, do 32 mm
 • Maksimalni moment inercije - Do 493,37 cm4
 • Zaptivanje - Tri nivoa zaptivanja sa EPDM zaptivkama

Glavne karakteristike sistema:

 • Precizno definisana struktura omogućava prilagođavanje sistema eventualnim deformacijama građevine prouzrokovane zemljotresom, oscilacijama kao i tokom uobičajenog širenja i skupljanja aluminijuma bez potrebe za dodatnim ojačanjima na konstrukciji fasade.
 • Širok spektar profila koji omogućavaju odlično prilagođavanje bilo kojoj strukturi, istovremeno obezbeđujući konstruisanje zakrivljenih i udubljenih konstrukcija od 90 do 175 stepeni.
 • Vertikale velikih dimenzija omogućavaju strukturnu postojanost na statičke i dinamičke pritiske.
 • Svaki fasadni panel je oivičen uskim okvirom širine 15mm, koji omogućava stabilnost konstrukcije polja uz maksimalnu bezbednost.
 • Otvarajuća polja su identična fiksnim poljima i obezbeđuju uniforman vanjski izgled fasade.
 • Vodonepropustnost i nepropustnost vazduha je obezbeđenja upotrebom EPDM zaptivke i posebnim sistemom za evauaciju vode.
 • Ugradnja staklo paketa od 6 do 32mm.
 • U sistemu su profili sa termičkim prekidom kako bi se obezbedila maksimalna termo izolacija.

Alumil M65

M 65 je segmentna ( element ) fasadna serija idealna za visoke objekte i slobodu arhitektonskog izražaja.

Oblaganje konstukcije objekta se postiže spajanjem velikih panela sastavljeni od više zastakljenih ramova bilo strukturalnih ili sa vidnim aluminijumskim profilima spolja.
u slušaju loma stakla , zamena je brza i jednosavna.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFILA

 • Spoljna vidna širina - 65mm
 • Dubina stuba - 176mm
 • Dubina Prečke - 176 mm
 • Zastakljenje -
  Po segmentima pomoću EPDM zaptivki
 • Debljina stakla - 32mm
 • max. moment inercije spoljneg rama - lx-320 ly - 9 cm4
 • max. moment inercije prečke - lx-81 ly - 486 cm4
 • max. dimenzije ŠxV - 1500x3750 cm
 • Šeme otvaranja: Fiksno , Oklopnom u polje sa gornjim vešanjem, Paralelno u polje, Unutrašnje sa šarkama.

Spoljni izged

 • Spolja vidni aluminijumski ramovi, širine 28,5 mm u medjusobnom rastojanju od 8mm

Svojstva:

 • Toplotna izolacija EN 12412-2 - Uf - 2,8-3,7 W/m2K
 • Vazdušna nepropusnost .EN 12152 - Class AE
 • Vodo - nepropusnost EN 12154 - Class RE 200
 • Otpornost na pritisak vetra EN 13116 - +- 3,0 KN/m2
 • Otpornost na udar EN 14019 - 15/E5

Strukturalne fasade

Strukturalna fasada je, za razliku od polustrukturalne i klasične fasade, sistem fasade bez vidljivih aluminijskih nosivih profila.Strukturalne fasade izvode se tehnikom ljepljenja stakla na aluminijske profile. Time se dobija fasada bez vidljivih aluminijskih profila.

Kod sistema strukturalne fasade, stakleni paneli dominiraju izgledom fasade, dok su Al profili koji nose konstrukciju skriveni iza staklenih površina.

Kod strukturalnih fasada otvaranje prozora se vrši isključivo oko gornje horizontalne osovine prema spolja (od objekta).

Izgled na fasadi je potpuno isti kod otvarajućih, fiksnih i parapetnih delova fasade.

Spoljašnje poklopne i ukrasne maske moguće je oblikovati, bojiti i naglašavati po željama.

Strukturalna fasada obezbeđuje:

 • Maksimalnu zaštitu od od atmosferskih uticaja;
 • Odličnu toplotnu zaštitu (ugodan boravak i leti i zimi), profili koji čine konstrukciju su sa termoprekidom pa se izbegavaju veliki gubici toplote i pojava kondezacije;
 • Maksimalna zvučna zaštita od gradske buke
 • Apsolutnu vodonepropustljivost u ekstremnim vremenskim uslovima
 • Mogućnost upotrebe različitih vrsta i debljina stakala
 • Veliki izbor različitih dekorativnih pokrivnih profila za savemeni estetski doživljaj
 • Velika ušteda jer se neuporedivo manje energije troši na grejanje i hlađenje objekta
 • Odlično zaptivanje i vatrootpornost

Takve prednosti moguće su zahvaljujući izolacionim staklima i specijalnim vrstama stakla za zastitu od veoma visokih kao i od niskih temperatura. Takođe, zahvaljujući i aluminijumskim profilima koji se rade sa prekinutim termickim mostom uz povecanu toplotnu izolovanost punih delova fasade.

Neki od profila koje koristimo:

Alumil M4 Solar Structural

Sistem koristi iste profile kao M3. Glavna razlika je u tome što kod M4 aluminijum nije vidljiv sa vanjske strane, tako da je sa vana vidljiva uniformna staklena struktura.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFILA

 • Legura - AlMgSi (EN AW 6060)
 • Tvrdoća - 12 Webster ili 70 HB min.
 • Minimalna debljina plastifikacije - 75 mikrona
 • Debljina stijenke profila - 1,8-5,0 mm
 • Geometrija profila - Po EN DIN 12020-2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SISTEMA

 • Širina profila - 55 mm
 • Mogućnost zastakljivanja - jednostruko, dvostruko ili trostruko staklo, do 32 mm
 • Maksimalni moment inercije - Do 493,37 cm4
 • Zaptivanje - Tri nivoa zaptivanja sa EPDM zaptivkama

Posebne karakteristike sistema:

 • Staklo se postavlja na aluminijumski ram pomoú strukturalnog silikona (Dow Croning silikon) a u donjem delu polja staklo se dodatno osigurava sa specijalnim priborom.
 • Profili iz sistema omogućavaju upotrebu kamenih ploča kao ispune, kao i drugih materijala za izolaciju, dok su profili vertikale i horizontale prilagođeni za upotrebuposebnih dekorativnih profila namenjenih za završno doterivanje fasade, kako na vanjskim površinama, tako i na unutrašnjim.
 • Sistem ima profile sa termičkim prekidom kako bi se povećala termoizolacija fasade.

 

ALUMIL M50 Energy

Kompletan fasadni sistem visoke energetske efikasnosti

Glavne karakteristike sistema:

 • 55mm širina vertikale i horizontale
 • ostakljenje sa staklo paketima do 42mm
 • širok izbor poklopaca, koji omogućavaju izradu fasade različitog izgleda, uz mogućnost korišćenja poklopaca od nerđajućeg čelika.
 • Vertikalni I horizontalni noseći profil mogu biti isti
 • Rešenje za sve oblike fasadnih površina (prave, kose - nagnute, poligonalne ravni)
 • Mogućnost standardnog fasadnog polja (vidni poklopni profili), mogućnost strukturalnog fasadnog polja, ili kombinacijom ova dva tipa

Tehničke karakteristike ALUMIL M50

. spoljna vidna širina 50 mm
. dubina stuba 50 - 175 mm
. dubina prečke 50 - 175 mm
. zastakljivanje - pritisno pomoću EPDM zaptivki
. debljina stakla 24 - 42 mm
. max moment inercije stuba lx=433 ly=46 cm4
. max moment inercije prečke lx=433 ly=46 cm4
. max moment inercije stuba sa ojačanjem lx=506 ly=43 cm4
. šeme otvaranja - fiksno, otklonom u polje sa gornjim vešanjem, paraleleno u polje, unutrašnje na šarkama
. Sertifikovan sistem u  IFT ROSENHEIM – visoka toplotna izolacija      Uf = 1.37 W/M2K

Spoljni izgled ALUMIL M50


. sa horizontalnim i vertikalnim poklopnim profilima (standard)
. sa horizontalnim poklopnim profilima (linerno-horizontalna)
. sa vertikalno poklopnim profilima (linerno-vertikalna)
. structural

ALUMIL M7

M7 je termo izolovan fasadni sistem za energetsku efikasnost koji nudi kvalitetne konstrukcije sa odličnim cenovnim odnosom i ispunjava sve uslove stabilnosti i sigurnosti.

 • 50 mm širina vertikala i horizontala
 • Visoka toplotna izolacija zahvaljujući specijalnim izolatorima, što sistem čini pogodnim za sve klimatske regione
 • Mogućnost strukturalnog zastakljivanja sa gumama (SGG) ili silikonom (SSG), sa istim vertikalama i horizontalama
 • Debljina stakla od 28mm do 50mm
 • Debljina zida profila 1,7 – 2,0mm (6mm kod velikih profila) kako bi dostigli visoke vrednosti momenta inercije
 • Zavrtnji horizontale su pokriveni gumom, kako bi se minimizovao prodor vode i vazduha
 • Niska cena pozicija zahvaljujući cenama pratećeg materijala i lakoći izrade pozicija
 • Uključuje sistem za evakuaciju vode (ispod instalacije) 
 • Posebni nosači lamela iz sistema za spoljnu solarnu zaštitu
 • Sve vrste otvaranja primenjivih na zid zavese (paralelno u polje, otklonom u polje sa gornjim kačenjem, unutra okretno-nagibno, okretno-nagibno sa skrivenim krilom)
 • Rešenje za sve oblike površina (nagnute, poligonalne)
 • Kombinacija sa svim tipovima vrata iz sistema M11000

KARAKTERISTIKE PROFILA

Spoljna vidljiva širina 50 mm
Dubina vertikale 28 - 267 mm
Dubina horizontale 16,550 - 266 mm
Zastakljivanje sa EPDM gumama
Debljina stakla 28 - 50 mm
Max moment inercije vertikale Ix=1483 Iy=61,3 cm4
Max moment inercije horizontale Ix=1483 Iy=61,3 cm4
Maksimalna debljina zida 5 mm

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Vrsta sistema Izolovan
Uf od 1,0 do 1,8 W/m2K
Spoljna estetika Standard: (sa kapama), Strukturalno
Vrsta otvaranja Fiks, Gornje kačenje, POW prozor, Otvaranje unutra, Skriveni prozor

Preuzmite tehničke karakteristike u PDF-u


Preuzmite Flayer sa kontaktima:

Proizvod u upotrebi: