Aluminijumski Kiosci

TiM je uvrstio u svoju ponudu, izradu i isporuku kioska izrađenih po konkretnom zahtevu , dimenzijama i dizajnu su u zavisnosti od konkretne namene kioska.

U našoj proizvodnji izrađujemo kompletnu čeličnu konstrukciju za kioske koje zatim oblažemo aluminijumskim prozorima ,vrata i termoizolacionim panelima u aluminijuskim ramovima.

Prema narudžbi, isporučuju se sa ili bez unutrašnjeg uređenja i namještaja ( radi sto, fioke, pult i sl ).

Termički su odlično izolovani, atestirani aluinijumski profili su sa termo prekinutim mostom sa niskim koficijentom toplotne propustljivosti , staklo je ClimaGuard Solar takodje odličnih termičkih karakteristika.

Isporučuje se kompleto funkcionalan, sa ugrađenim elektro instalacijama i priključcima , rasvetom i svim drugim potrebnim tehničkim sadržajima;

 

Proizvodi u upotrebi